toren.com

Vastgoed visualisatie en communicatie. Sinds 1992.Overtuigen van eerste schets tot aan realisatie

Toren.com visualiseert en communiceert een grote verscheidenheid aan vastgoed projecten. Of het nu gaat om renovaties, nieuwbouw, stedelijke ontwikkeling of logistieke werken, overal waar plannen gemaakt worden levert Toren.com informatieve en overtuigende artist impressions van de toekomstige situatie. Vanaf de eerste schetsen tot aan de uitvoeringsfase.

Toren.com - Museum voor Realisme Gorssel. Van schets tot definitief ontwerp binnen 8 weken Museum voor Realisme. Van schets tot visualisatie van het definitief ontwerp.

Toren.com maakt architectuur visualisaties van het hoogste niveau. Bouwkundig en artistiek, en met een tijdloze communicatieve waarde. Technologisch vooruitstrevend. Tegen een alleszins redelijke prijs.

Media en video produktie

Communiceren in woord en beeld

Toren.com is meer dan een visualisatie bureau alleen. Toren.com denkt mee hoe een project uitgelegd moet worden aan toekomstige gebruikers en alle overige betrokkenen. Nieuwe media en video worden steeds vaker ingezet om projecten nauwgezet en binnen enkele minuten uit te leggen aan een groot publiek.


Een video biedt de mogelijkheid om snel en doeltreffend projecten te communiceren naar een groot publiek. Door middel van een video kan een grote hoeveelheid informatie in woord en beeld inzichtelijk worden gemaakt. Daarom gebruiken steeds meer overheden en ondernemingen video als een instrument voor interne en externe communicatie.


Onze media producties gaan mee met de tijd. 3D animaties kunnen worden gecombineerd met video-opnamen op lokatie. Interviews met ontwerpers, bestuurders en overige betrokkenen geven context aan de plannen. Waar nodig wordt het verhaal aangevuld met een voice-over en muzikaal omlijst.

Alle communicatiemiddelen worden ontworpen volgens de meest actuele professionele standaarden. Ze zijn daardoor direct te gebruiken voor kraakhelder drukwerk, internet en video - voor zowel televisie als tablets.

Veelzijdig en creatief

Tijdloze presentaties voor drukwerk, internet en video

Toren.com heeft voor zeer uiteenlopende projecten communicatiematerialen gemaakt. Met visualisaties die jaren later nog steeds tot de verbeelding spreken - soms zelfs beter zijn dan fotografie van het gerealiseerde project. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar de tijdgeest van nu, en door vooruit te durven zien. Door experiment, creativiteit en vakmanschap. 

Toren_Creative

Toren.com combineert bouwkundig en maatschappelijk inzicht met artistiek talent en technologische kennis. Creatief, en altijd open voor nieuwe ideeën.

Meer dan alleen een mooi plaatje

Licht en materiaaluitdrukking met wetenschappelijke accuratesse

Als een van de weinige bureaus ter wereld op het gebied van 3D computer graphics voor architectuur, levert Toren.com beelden op basis van wetenschappelijke studies naar licht- en materiaal eigenschappen. Betrouwbare informatie dus, en daardoor des te overtuigender.

Toren.com beschikt over de middelen om bouwprojecten van iedere omvang te verwerken. Zo werken wij onder andere met zelf ontworpen simulatie software en schaalbare super- en gridcomputers.

Resultaat gericht samenwerken

Heldere visie, tevreden klanten

Wij visualiseren en communiceren projecten die in de toekomst realiteit zullen zijn, maar nu nog op de tekentafel liggen. We investeren daarom graag in een plezierige en effectieve samenwerking voor langere termijn.

Na zo'n 20 jaar in het vak en met meer dan 1200 gerealiseerde projecten, weten we dat architectuur en stedelijke ontwikkeling vooral om mensen gaat. Wilt u weten wat opdrachtgevers over Toren.com zeggen? Lees dan de testimonials.

Lees de testimonials van onze klanten…TestimonialsHermitage Amsterdam

Hermitage Amsterdam

Twee jaar voor de opening van de Hermitage Amsterdam heeft Toren.com een video document geproduceerd waarin de plannen voor de Hermitage Amsterdam werden gepresenteerd met de allure van een reeds bestaand museum van internationale betekenis. Dit document is voor de Hermitage Amsterdam een belangrijk intern en extern communicatiemiddel geweest, omdat het op een heldere manier heeft verbeeld wat investeerders, architecten, curatoren, bouwers en alle overige betrokkenen voor ogen stond. Maar dat niet alleen. Vooruitlopend op de culturele betekenis die een belangrijk museum als de Hermitage voor de stad Amsterdam en Nederland zou krijgen, werden zowel de bewoners van Amsterdam als het internationale publiek enthousiast gemaakt voor de toekomstige aanvulling op het museale aanbod van onze hoofdstad. Toren.com is in staat geweest de belangen van onze partners en ons publiek op aansprekende wijze te verbeelden. Hiermee heeft Toren.com een kwalitatief hoogstaande bijdrage geleverd aan het in alle opzichten voortvarende proces waarin de Hermitage Amsterdam op tijd en binnen het budget werd verbouwd.


Ernst Veen
Directeur Hermitage Amsterdam


Hans van Heeswijk Architecten

Fotografie Cees Noort

Toren.com heeft sinds 1996 in belangrijke mate bijgedragen aan de visuele communicatie bij onze projecten. Toren.com is steeds in staat gebleken om onze projecten in ruimtelijke context voor een groot publiek inzichtelijk te presenteren. De vele projecten waarvoor Toren.com onze visualisaties, videoproducties en communicatiematerialen heeft verzorgd, zijn vrijwel allemaal gerealiseerd. Toren.com is voor ons bureau ruim 15 jaar een betrokken en betrouwbare partij gebleken, die uitblinkt in vakmanschap en innovatieve flexibiliteit. Ook in de moeilijke situatie waarin de Nederlandse bouw verzeild is geraakt, weet Toren.com onze projecten enthousiasmerend en optimistisch te communiceren. Zo werd ons ontwerp voor het Museum voor Realisme, mede dankzij het voortvarende werk van Toren.com binnen enkele maanden (een heus record) gerealiseerd.

Toren.com is in staat complexe trajecten helder te communiceren. Toren.com weet steeds opnieuw op een intelligente en originele wijze tekst- en beeldmaterialen te produceren die de uitgangspunten van architect en opdrachtgevers glashelder weergeven. Maar ook communiceert Toren.com onze projecten integer, feitelijk en met overtuiging naar een breed publiek. Toren.com kan de brug slaan tussen opdrachtgevers, gebruikers, omwonenden, en alle overige betrokkenen. Toren.com is meer dan een communicatiebureau voor architectuur en vastgoed ontwikkeling alleen: Toren.com begrijpt en draagt uit dat architectuur niet alleen ontstaat door mensen, maar vooral ook voor mensen. In het complexe bedrijf van de hedendaagse architectuur spelen commerciële, politieke, technisch-bouwkundige en maatschappelijke overwegingen een even grote rol. Toren.com verstaat de verschillende aspecten van ons vak als geen ander, en brengt deze samen in beelden die voor alle betrokkenen overtuigend en goed te begrijpen zijn.


Hans van Heeswijk,
Hans van Heeswijk Architecten, Amsterdam


Bohemen

Bohemen

Met Toren.com is het altijd prettig samenwerken. Grote en middelgrote projecten hebben vanaf de eerste schets vorm gekregen met ondersteuning van de ontwerp begeleidende visualisaties van Toren.com. Door hun werkwijze is een wederzijdse kruisbestuiving van ideeën mogelijk, van begin tot eind in het ontwerpproces, waardoor het eindresultaat vaak beter is dan vooraf bedacht. Toren.com heeft technisch en bouwkundig een brede basis waardoor zij bij kunnen dragen in het ontwerpproces met een bijzonder accent op creativiteit, verbeelding en innovatie. En, niet minder belangrijk, Toren.com heeft de middelen en de kennis in huis om de complexiteit van ruimtelijke opgaven helder te communiceren naar onze partners en klanten. Ook wanneer snelheid gewenst is, levert Toren.com hoogwaardige kwaliteit.


Alec van der Voort
Adjunct-directeur planontwikkeling
Bohemen B.V.


KYBYS ingenieurs en adviseurs

KYBYS ingenieurs en adviseurs

Ik ken Toren.com ruim 15 jaar. Als pionier in hoogwaardige 3D architectuurvisualisatie is Toren.com inmiddels uitgegroeid tot een bureau dat uitstekende communicatiemiddelen ontwerpt voor voor alles wat met vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling te maken heeft. Voor Adviesbureau De Meent heeft Toren.com meegewerkt aan diverse projecten. Vaak betrof het plannen waarvoor nog geen ontwerp gemaakt was. Toren.com was in staat deze projecten in beeld te brengen op een manier die onze partners en opdrachtgevers zowel commercieel als inhoudelijk aan wist te spreken. Later heb ik als projectleider voor de ontwikkeling van Zevenaar Oost een groot aantal talenten in Toren.com verenigd gezien. Toren.com vertaalde bestuurlijke plannen en ruimtelijke visies naar voor het grote publieke toegankelijke beelden en teksten. Toren.com ging in dit traject ook zelf op onderzoek uit, en wist de gemeente Zevenaar op de kaart zetten als een commercieel en logistiek centrum van de grensregio Nederland-Duitsland, met volop werkgelegenheid, mogelijkheden voor ondernemers, en kansen voor de jeugd. Toren.com bleek in staat te zijn een integere, feitelijke en heldere informatie uitwisseling tot stand te brengen, op het niveau van politiek bestuur, ondernemers en burgers van Zevenaar en omstreken. Aandacht voor menselijke waarden, natuur en milieu lijkt Toren.com in de genen te zitten. Naast de uitmuntende kwaliteit van de diverse communicatiemiddelen (beelden, teksten, nieuwe media en video), verliest Toren.com de commerciële, maatschappelijke en morele aspecten van ruimtelijke ontwikkeling niet uit het oog. En, wat misschien nog wel het belangrijkst is, de projecten die ik met Toren.com heb gedaan zijn altijd binnen het budget, op tijd en in prettige samenwerking gerealiseerd.


Bart van de Wouw
Directeur KYBYS ingenieurs en adviseurs


Gemeente Den Haag

Ingenieursbureau, Den Haag

In de Haagse binnenstad wordt sinds het begin van de jaren ’90 het plan De Kern Gezond uitgevoerd. Volgens dit structuurplan wordt het openbare gebied geleidelijk omgevormd met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Alleen het noodzakelijk autoverkeer wordt nog toegelaten en geconcentreerd in de ochtenduren. Voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte worden ruimtelijke ontwerpen gemaakt door landschaparchitecten, die uitgaan van een daglichtsituatie. Toren.com is ingeschakeld om het straatbeeld ook bij kunstlicht te kunnen beoordelen. Daarvoor zijn 3D-simulaties gemaakt van belangrijke, beeldbepalende delen van de binnenstad. Het aantal en de specificaties van lampen konden worden gevarieerd en dit leverde een belangrijk hulpmiddel op waarmee keuzes konden worden gemaakt bij lichtontwerpen. Toren.com heeft het werk naar volle tevredenheid uitgevoerd, ondanks de soms hoge tijdsdruk.


Kees Nelissen
Stadsingenieur
Ingenieursbureau, Den Haag


Frans van der Werf

Frans van der Werf

Bij het realiseren van vernieuwende gebouwen waarvan nog geen voorbeelden bestaan is het belangrijk dat alle betrokkenen hetzelfde voor ogen hebben. Visualisaties spelen een belangrijke rol om dit doel te bereiken. Het is nu meer dan ooit belangrijk om ons te vernieuwen. Het gaat hierbij niet om grootse visioenen, maar om eenvoudige alledaagse dingen die het leven inhoud en betekenis geven. Er is naar mijn idee een leidraad die boven alles gevolgd zou moeten worden, namelijk de vraag: dient een aangedragen oplossing de natuur? Een tweede leidraad voor mij is om altijd naar het geheel te kijken. Toren.com spreekt wat mij betreft een duidelijke taal die deze visie behartigt; niet passief, maar actief. Met het visionaire en holistische gedachtengoed van Toren.com kunnen al heel veel concrete antwoorden op alledaagse problemen worden gegeven.


Frans van der Werf
Frans van der Werf Organische Architectuur en Stedenbouw


Woningcorporatie Stadgenoot Amsterdam

Stadgenoot Amsterdam

Over de kwaliteit van het werk van Toren.com wil ik graag wat zeggen. Wij maakten halverwege de jaren ’90 met Studio-Y architecten veel haalbaarheidsstudies voor meerdere en volledig verschillende opdrachtgevers (utiliteitsbouw en woningbouw). Vaak waren dat studies en onderzoeken in een stadium dat er nog geen enkel idee bestond over de verschijningsvorm en de beeldkwaliteit van het te onderzoeken project en of object.

“Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg”. Toren.com had maar een paar woorden van ons nodig, een mondelinge schets van het beeld dat wij voor ogen hadden en binnen de kortste keren stond daar een schetsontwerp waarvan het leek alsof er grondig en langdurig over was nagedacht. En dat had natuurlijk alles te maken met de achtergrond van de heren die aan het roer staan: een aan de TU opgeleide architect en een veelzijdig kunstenaar. Een heel prettige en min of meer vanzelfsprekende samenwerking.

In de jaren daarna maakte ik met mijn eigen bureau en daaropvolgende werkgevers met regelmaat gebruik van de diensten van Toren.com. Goede ervaringen. Ik durf nog steeds te beweren dat het de beste 3D Visual ‘artiesten’ in Nederland zijn. Ik heb Toren.com ook regelmatig aanbevolen bij collega’s. Voor Toren.com geldt wat mij betreft: bijzonder aardige mensen die hun afspraken nakomen en een topproduct leveren tegen een alleszins redelijke prijs. Zij voelen bovendien precies aan welk beeld er bij een opdracht gever op het netvlies verschijnt en weten dat beeld te vangen in prachtige renderings. De producten die Toren.com aan mij leverde hebben beslist een succesvolle bijdrage geleverd het tot stand komen van de projecten die ik samen met anderen heb mogen realiseren.


Hans Rietdijk
Senior Projectmanager, Afdeling Projectontwikkeling
Stadgenoot, Amsterdam


ContactBel toren.com

Email toren.com

Bezoekadres

Toren.com
Lamgroen 11
2511 XE
's Gravenhage

Email: info@toren.com
Telefoon: 06 101 808 10
Toren.com is een handelsnaam van Public Media Publishing.
Kamer van Koophandel Haaglanden 27169008
© Toren.com 2014